Zwrot kosztów pogrzebu zmarłego w wypadku drogowym

18.11.2015

Odszkodowanie obejmujące zwrot kosztów za pogrzeb zmarłego w wypadku drogowym

 

W myśl przepisów kodeksu cywilnego, zgodnie z art. 446 § 1: "Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł".

Biorąc pod wzgląd powyższe należy wskazać, że zwrot kosztów pogrzebu należy się temu, kto je poniósł, niezależnie od tego, czy jest spadkobiercą poszkodowanego w wypadku.

Koszty pogrzebu obejmują wydatki do których zalicza się w szczególności:

  • koszty przewiezienia zwłok do miejsca ich pochowania,
  • koszty nabycia i postawienia nagrobka,
  • koszty przygotowania zwłok do pochówku, nabycia odzieży,
  • koszty organizacji pogrzebu, poniesienia opłat kościelnych,
  • koszty stypy.

Wydatki poniesione na koszta pogrzebu zmarłego w wypadku komunikacyjnym winny odpowiadać zwyczajom panującym w środowisku, do którego zmarły należał. Wydatki te należy udokumentować.

Zasiłek pogrzebowy przewidziany art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c. (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2009 r., sygn. akt III CZP 140/08), co jest niezmiernie istotne dla bliskich dochodzących odszkodowania za śmierć.

Autor: Aplikant Adwokacki Agnieszka Prętczyńska

 

 

Tagi: odszkodowanie za śmierć, zwrot kosztów pogrzebu, wypadek

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: