Zadośćuczynienie za śmierć babci lub dziadka w wypadku komunikacyjnym

18.11.2015

Zadośćuczynienie za śmierć babci lub dziadka w wypadku komunikacyjnym

Pomiędzy wnuczką a dziadkami macierzystymi nierzadko wytwarzają się więzi emocjonalne silniejsze niż te, które powstają w relacjach rodziców z dziećmi. Często to właśnie babcia czy dziadek stają się najlepszymi przyjaciółmi swoich wnuków. Ból i poczucie osamotnienia po śmierci babci czy dziadka, szczególnie u osób, które wychowywane były przez dziadków lub utrzymywały z nimi bliskie relacje, potęguje i wpływa na rozmiar doznawanej krzywdy. W związku z tym wnukom, którzy utracili babcię lub dziadka w sposób tragiczny i przedwcześnie, prawo przewidziało możliwość rekompensaty tychże cierpień.

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego: „Sąd  może  także  przyznać  najbliższym  członkom  rodziny  zmarłego odpowiednią  sumę  tytułem  zadośćuczynienia  pieniężnego  za  doznaną krzywdę”. Z całą stanowczością stwierdzić należy, że wnuczka może zostać uznana za osobę uprawnioną do świadczeń odszkodowawczych po śmierci dziadków macierzystych w wypadku komunikacyjnym. Niewątpliwie, należy ona bowiem do kręgu najbliższych członków rodziny.

Wnuk czujący się pokrzywdzonym tragiczną śmiercią babci lub dziadka w wypadku komunikacyjnym może zatem wnosić o zapłatę zadośćuczynienia za ich śmierć z ubezpieczenia OC samochodu sprawcy.

Na względzie należy mieć jednak również fakt, że oceny, czy ktoś należy do najbliższej rodziny dokonuje się za każdym razem indywidualnie, mając na uwadze stopień powiązań uczuciowych oraz ekonomicznych, a także całokształt stosunków panujących w danej wspólnocie rodzinnej, w tym poczucie bliskości i wspólności osobistej oraz gospodarczej.

Autor: Karolina Zalewska-Zbiciak

 

 

Tagi: odszkodowanie po śmierci, wypadek drogowy, zadośćuczynienie

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: