Jak ustalić czy miał miejsce błąd lekarski?

18.11.2015

Jak ustalić, czy przysługuje mi odszkodowanie za błąd lekarski lub zakażenie?

 

W pierwszej kolejności należy się upewnić, czy na pewno lekarz działał nieprawidłowo i czy miało to związek z pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. Odszkodowanie przysługuje bowiem tylko wtedy, gdy między nieprawidłowym postępowaniem lekarskim a skutkiem występował związek przyczynowo-skutkowy. Należy zatem ocenić postępowanie lekarskie, sprawdzić czy było ono zgodne ze standardami postępowania, ewentualnie wytycznymi obowiązującymi w danym przypadku.

Dla przykładu, jeżeli obowiązują wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, nakazujące dożylne podawanie insuliny pacjentom z cukrzycą insulinozależną po zabiegach operacyjnych, a w konkretnej sprawie zaniechano w ogóle monitorowania cukrów i podawania insuliny, to możemy stwierdzić, że postępowanie lekarskie w danym przypadku było nieprawidłowe.

Gdy stwierdzimy, że postępowanie lekarskie było nieprawidłowe, musimy ustalić czy wpłynęło to na stan zdrowia pacjenta. Trzeba sprawdzić wówczas, czy działanie lub zaniechanie medyka pogorszyło stan zdrowia poszkodowanego, czy też nie miało na niego wpływu. Jeżeli ocenimy, że na skutek czynności lekarza pacjentowi się pogorszyło, wówczas możemy przyjąć, że przysługuje mu odszkodowanie. W omawianym przypadku, jeżeli doszło do zgonu pacjenta na skutek hiperglikemii wówczas możemy mówić, że rodzina pacjenta ma prawo do odszkodowania bowiem zarówno działanie było nieprawidłowe jak i wystąpił skutek, mający ewidentny związek z zaniechaniem podawania insuliny.

Polecamy bezpłatne porady prawne:

  • tel. 22 627 46 33
  • tel. kom. 531 200 352

 

 

Tagi: błąd lekarski, kancelaria odszkodowania medyczne, odszkodowanie

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: