30 000,00 zł za niepotrzebne usunięcie zęba, błąd lekarza stomatologa

11.07.2017

Duże Odszkodowania Kancelaria Odszkodowań sporządziła wezwanie do zapłaty oraz odwołanie od decyzji, a także podjęła się negocjacji w imieniu poszkodowanej, której lekarz stomatolog niepotrzebnie usunął zęba nr 6. Dzięki podjętym działaniom udało się uzyskać od ubezpieczyciela TUiR Allianz wypłatę kwoty bezspornej w wysokości 30 000,00 złotych za błąd lekarski stomatologiczny.

Uzyskanie odszkodowania poprzedziło skierowanie sprawy do Rzecznika Praw Pacjenta, który to stwierdził nieprawidłowości w leczeniu naszej klientki.

Za prowadzenie sprawy dziękujemy adwokat Agnieszce Prętczyńskiej.

 

Tagi: kancelaria odszkodowania, odszkodowanie za błąd, pomoc

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: