Kancelaria Duże Odszkodowania złożyła sprawozdanie finansowe za 9 rok działalności

11.07.2017

Duże Odszkodowania Kancelaria Odszkodowań została założona w marcu 2008 r. przez pierwszych dwóch wspólników spółki. Od tego czasu przez ostatnie dziewięć lat działa na terenie całego kraju, udzielając wsparcia poszkodowanym w sprawach o odszkodowania za szkody na osobie i mieniu. Kancelaria nieodmiennie specjalizuje się zwłaszcza w sprawach o zadośćuczynienie z tytułu wypadku komunikacyjnego z ubezpieczenia OC, a także odszkodowaniach medycznych, gdzie pozostaje jedną z niewielu kancelarii dochodzących świadczeń wyłącznie za wynagrodzeniem prowizyjnym.

Dziewiąty rok działalności kancelarii odszkodowań Duże Odszkodowania Sp. z o.o., podobnie jak i lata ubiegłe, był rokiem intensywnej pracy, wypracowania zysku, a także zmian w zakresie własnościowym. Od roku 2016 nowym wspólnikiem w spółce jest Pani Dorota Prętczyńska, która to aktywnie włączyła się w działalność kancelarii. Nadto, był to rok intensyfikacji działalności na polu dochodzenia odszkodowań z tytułu czynów przestępnych, takich jak pobicie, rozbój, ciężkie uszkodzenia ciała.

Podczas Zgromadzenia Wspólników, jakie odbyło się dnia 30 czerwca 2017 r., przyjęto sprawozdanie finansowe, zadecydowano o przeznaczeniu zysku, a także udzielono absolutorium Zarządowi. Ponadto, uchwalono plan działalności na drugie półrocze 2017 r.

Dziękujemy Państwu, wszystkim naszym klientom, pracownikom i współpracownikom, za to, że jesteście z nami od tylu lat!

 

 

Tagi: kancelaria odszkodowania, odszkodowania pomoc, warszawa

Zgłoś potrzebę bezpłatnej porady prawnej:


Współpracujemy z: